Velkommen til Lihmskov-Bindeballe Lystfiskerforenings hjemmeside. Vi vil her fortælle om vores forening og den dejlige natur vi fisker i.

Foreningen er åben for nye medlemmer. Kontingent 800 kr, intet indskud. Ved indmeldelse i løbet af sæsonen progressiv reduktion af 1. års kontingent.

Efter at hovedparten af alle spærringer er fjernet i Vejle å, kan man fange grov havørred, bækørreder og regnbueørreder i vores vand.

Foreningen har fiskeret i Daldover sø.

Foreningen er medlem af Gelså sammenslutningen med fiskeret i 37 km af Gels å.